počítadlo.abz.cz
Vzorový Domovní řád 3. Prosinece 2018
Poplatek- převod bytu 4. Ledna 2017
Stanovy SBD 2013 8. Března 2016
Povinnosti správce SBD 7. Března 2016
Poplatky za úkony správy 7. Března 2016
Směrnice 2-2013-antény 7. Března 2016
Směrnice 1-2012 7. Března 2016
Směrnice 2-2012 7. Března 2016
Směrnice 3-2012 7. Března 2016
Směrnice 1 2011 nájem bytu ( pdf ) 7. Března 2016


Copyright ©, 2 HD, s.r.o. | Admin