počítadlo.abz.cz

        

V měsíci březnu byla kontrolní komisí SBD provedena kontrola na stř.v Litoměřicích v dodržování hospodárnosi v nákladech

vybraných samospráv.Kontrolou nebylo zjištěno žádné větší pochybení,což je také zásluhou pracovnic ekonomického

oddělení,které odvádějí v tomto směru velmi dobrou práci.

Byla zkontolována pokladna.V pořádku.

Dále byly zkontrolovány cestovní náhrady,za použití služebních aut k soukromým cestám.Bylo konstatováno dodržování

platných předpisů.

Na stř.v Roudnici n.L. byla provedena kontrola pokladny.V pořádku.

Od minulého shromáždění delegátů byla podána jedna písemná stížnost ze Štětí.Šlo o velmi časté vytápění vodou z koupelny.

Byla zjednána náprava.

Na ústní a telefonické stížnosti nelze brát ohled.

 

                                                                                                                                                                                                            J.Žák

         25.3.2018                                                                                                                                                                         předseda kontrolní komiseCopyright ©, 2 HD, s.r.o. | Admin