počítadlo.abz.cz
Zpráva KK 8. Ledna 2019

        

  V měsíci březnu byla kontrolní komisí SBD provedena kontrola na stř.v Litoměřicích v dodržování hospodárnosi v nákladech

  vybraných samospráv.Kontrolou nebylo zjištěno žádné větší pochybení,což je také zásluhou pracovnic ekonomického

  oddělení,které odvádějí v tomto směru velmi dobrou práci.

  Byla zkontolována pokladna.V pořádku.

  Dále byly zkontrolovány cestovní náhrady,za použití služebních aut k soukromým cestám.Bylo konstatováno dodržování

  platných předpisů.

  Na stř.v Roudnici n.L. byla provedena kontrola pokladny.V pořádku.

  Od minulého shromáždění delegátů byla podána jedna písemná stížnost ze Štětí.Šlo o velmi časté vytápění vodou z koupelny.

  Byla zjednána náprava.

  Na ústní a telefonické stížnosti nelze brát ohled.

 

                                                                                                                                          J.Žák

          25.3.2018                                                                                                      předseda kontrolní komiseCopyright ©, 2 HD, s.r.o. | Admin